Podporujeme

Snažíme sa pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú …

Pokiaľ máte záujem, môžete sa pridať k nám a aspoň troška spoločne pomôžeme tým ktorý to potrebujú …

Za všetky detičky vopred ďakujeme …

http://www.rca-za.sk/nove/userfiles/file/Vyhlasenie2023final.pdf?fbclid=IwAR1nZqb8XYuMXjA-3A75Bt0O7WBod_ZM65SfV-p2Umf9RIQuV25z_75kaVI

http://www.rca-za.sk/nove/userfiles/file/Potvrdenie_za_2022.pdf?fbclid=IwAR0NZpkBx-artb9YyfK7GsX6lniikN5OMCjPk9hpR3yEAMis7hXg7xl4HkY